Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich w Warszawie, Solec 54


Idź do treści

Oferta


Nasze zakłady oferują następujące usługi

 • Czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)


 • Sprawdzanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) na ciąg i drożność wraz z szkicem przewodów ponad dachem oraz potwierdzeniem lokatorskim z przeprowadzonej kontroli


 • Sprawdzanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej


 • Roczne przeglądy kominiarskie


 • Opiniowanie przewodów kominowych do Zakładów Gazownictwa


 • Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych


 • Konserwacja i obsługa kotłowni na paliwa stałe, płynne i gazowe


 • Udrożnienie przewodów kominowych


 • Uporządkowanie podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych


 • Montaż nasad wiatrochronnych


 • Zabezpieczanie przewodów kominowych przed ptakami


 • Sprawdzanie wnętrza przewodów kominowych kamerą TV


 • Wykonywanie pomiarów ciągów kominowych


 • Roboty ogólnobudowlane związane z kompleksowymi naprawami przewodów kominowych


 • Remony kominów
Powrót do treści | Wróć do menu głównego